• Логотип Oleodinamica Marchesini Логотип Gemels Логотип Dicsa Логотип Minipress
  • Логотип Vitillo Логотип Semperit Логотип Diesse Логотип Alfagoma
  • Логотип VOSS Логотип DNP Логотип Rastelli Raccordi Логотип Meccanica Boroni
  • Fittings
  • Рукава для спецтехники
  • РВД для спецтехники
  • Рукава высокого давления

Кран для манометра


Кран для манометра
G g H L I PN [bar] Minipress BART
ISO 7/1 R 1/4" ISO 228 G1/4" 50 60 14 400 ES 180 MP001

Кран для манометра
g1 g2 H L I PN [bar] Minipress BART
ISO 228 G1/4" ISO 228 G1/4" 50 60 14 400 ES 18G MP002.14

Кран для манометра
G g H L I PN [bar] Minipress BART
ISO 7/1 R 1/4" ISO 228 G1/4" 50 58 14 400 ES 18F MP003.14
ISO 7/1 R 1/4" ISO 7/1 R 1/4” 50 58.5 14 400 ES 18FR MP005.14

Кран для манометра
G g H L I PN [bar] Minipress BART
ISO 7/1 R 1/4" ISO 228 G1/4" 40 68 14 400 ES 090 MP901

Кран для манометра
g1 g2 H L I PN [bar] Minipress BART
ISO 228 G1/4" ISO 228 G1/4" 40 68 14 400 ES 09G MP901.14

Кран для манометра
G g H L I PN [bar] Minipress BART
ISO 7/1 R 1/4" ISO 228 G1/4" 40 68 14 400 ES 09F MP903.14