• Логотип Oleodinamica Marchesini Логотип Gemels Логотип Dicsa Логотип Minipress
  • Логотип Vitillo Логотип Semperit Логотип Diesse Логотип Alfagoma
  • Логотип VOSS Логотип DNP Логотип Rastelli Raccordi Логотип Meccanica Boroni
  • Fittings
  • Рукава для спецтехники
  • РВД для спецтехники
  • Рукава высокого давления

Контрольная точка S110


Serie / Series D G H Ch 1 PN [bar] Код/Ref. Код/Ref. Код/Ref.
  M16x2 M16x1.5 S12.65x1.65
L 6 M 12x1.5 54 14 315 S11012X15C S11012X15150C S11012X15120C
8 M 14x1.5 54 17 315 S11014X15C S11014X15150C S11014X15120C
10 M 16x1.5 59 19 315 S11016X15C S11016X15150C S11016X15120C
12 M 18x1.5 59 22 315 S11018X15C S11018X15150C S11018X15120C
15 M 22x1.5 59 27 315 S11022X15C S11022X15150C S11022X15120C
18 M 26x1.5 59 32 315 S11026X15C S11026X15150C S11026X15120C
22 M 30x2 59 36 160 S11030X20C S11030X20150C S11030X20120C
28 M 35x2 60 41 160 S11035X20C S11035X20150C S11035X20120C
35 M 45x2 62 50 160 S11045X20C S11045X20150C S11045X20120C
42 M 52x2 65 60 160 S11052X20C S11052X20150C S11052X20120C
S 6 M 14x1.5 54 17 630 S11114X15C S11114X15150C S11114X15120C
8 M 16x1.5 54 19 630 S11116X15C S11116X15150C S11116X15120C
10 M 18x1.5 59 22 630 S11118X15C S11118X15150C S11118X15120C
12 M 20x1.5 59 24 630 S11120X15C S11120X15150C S11120X15120C
14 M 22x1.5 59 27 630 S11122X15C S11122X15150C S11122X15120C
16 M 24x1.5 60 30 400 S11124X15C S11124X15150C S11124X15120C
20 M 30x2 62 36 400 S11130X20C S11130X20150C S11130X20120C
25 M 36x2 65 46 400 S11136X20C S11136X20150C S11136X20120C
30 M 42x2 65 50 400 S11142X20C S11142X20150C S11142X20120C
38 M 52x2 65 60 315 S11152X20C S11152X20150C S11152X20120C